”Asiakastarpeisiin ja asiakasarvoon liittyvien hankkeiden lisäksi pidän Sannan ja Pekan vahvuutena myös erilaisten liiketoiminnan kehityshankkeiden fasilitointia. ”

Esa Rusila / Peikko Finland Oy

2019-05-08T20:08:57+03:00

Esa Rusila / Peikko Finland Oy

”Headextra on luotettava kumppani, jolla on kyky löytää olennainen.”

Topi Paananen / Peikko Group Oyj

2019-05-08T20:08:14+03:00

Topi Paananen / Peikko Group Oyj

”Asiakkaasta tehtiin helpolla tavalla uuden asian asiantuntija.”

Janne Savelainen / Lahti Energia Oy

2019-05-08T20:09:48+03:00

Janne Savelainen / Lahti Energia Oy

”Pekan ja Sannan tuottaman aineiston avulla pystyimme mm. luomaan ja jalkauttamaan yrityksen haastavan kasvustrategian menestyksellisesti.”

Raimo Lehtinen / Peikko Group Oyj

2019-05-08T20:07:10+03:00

Raimo Lehtinen / Peikko Group Oyj

”Kaikki projektit Headextran kanssa ovat olleet onnistuneita!”

Matti Hyytiäinen / PKC Oyj

2019-05-08T20:05:23+03:00

Matti Hyytiäinen / PKC Oyj

”Sanna ja Pekka pyrkivät aina ylittämään asiakkaan odotukset luomalla uutta arvoa asiakkaalle.”

Heikki Leppänen / KONE Oyj

2019-05-08T20:10:32+03:00

Heikki Leppänen / KONE Oyj

Matti Hyytiäinen

Matti Hyytiäinen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Private Investor
PKC Group Oyj / President and CEO
Etteplan Oyj / President and CEO
KONE / SVP, New Escalator Business

Kaikki projektit Headextran kanssa ovat olleet onnistuneita!

Minkälaista meidän kanssamme on työskennellä?

Tehtävänannot sujuvat tehokkaasti, eli pääsette nopeasti kartalle ja tarjous saadaan nopeasti aikaan. Joustava toiminta – mukautuu asiakkaan tilanteisiin. Sovitut aikataulut pitää. Hyvä kommunikaatio koko projektin ajan. Ei tarvitse asiakkaan potkia perseelle että sovittu homma tapahtuu sovitussa aikataulussa.

Missä olemme erityisen hyviä?

Muodostatte nopeasti käsityksen, mistä on kyse. Loppuraportit pysyvät annetuissa raameissa.

Lue lisää

Miten eroamme muista käyttämistänne yhteistyökumppaneista?

Kun on sovittu jostain, niin se pitää. Ette tule matkan varrella esittämään uusia ajatuksia joiden takana on ns. lisälaskutuksen luominen ja siten projektin venyttäminen ja paisuttaminen.

Minkälaisia tuloksia meidän kanssamme on syntynyt?

Tehdyt analyysityöt ovat olleet sellaisia että asiakas on voinut niiden pohjalta edetä suoraan toimintaan. Kaikki projektit Headextran kanssa ovat olleet onnistuneita!

Heikki Leppänen

Heikki Leppänen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

KONE Oyj / EVP New Equipment Business

Sanna ja Pekka pyrkivät aina ylittämään asiakkaan odotukset luomalla uutta arvoa asiakkaalle.

Minkälaista meidän kanssamme on työskennellä?

Headextralla on avoin ja asiaan hyvin perehtyvä toimintatapa

Missä olemme erityisen hyviä?

  • Sanna ja Pekka eivät rajoitu pelkästään toimeksiantajan antamaan tietoon vaan haluavat luoda syvemmän kuvan selvittämällä asioita laaja-alaisesti
  • Sanna ja Pekka pyrkivät aina ylittämään asiakkaan odotukset luomalla uutta arvoa asiakkaalle

Lue lisää

Miten eroamme muista käyttämistänne yhteistyökumppaneista

Nopeus ja helppo kommunikoida

Minkälaisia tuloksia meidän kanssamme on syntynyt

Headextra on tehnyt erilaisia asiakassegmentteihin pureutuvia tutkimuksia, joissa on haettu vastauksia siihen, kuinka voidaan luoda uusia asiakasarvoa tuovia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Heikki Leppänen

Heikki Leppänen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

KONE Oyj / EVP New Equipment Business

Topi Paananen

Topi Paananen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Peikko Group – CEO

Headextra on luotettava kumppani, jolla on kyky löytää olennainen.

Olemme tehneet Headextran kanssa useita projekteja, joissa olemme asiakashaastatteluiden kautta tarkentaneet ymmärrystämme eri asiakassegmenteistämme.

Projektit on toteutettu järjestelmällisesti ja huolellisesti, ja lopputuloksena on ollut arvokas uusi tieto ja sen kautta tehty laadukas visualisointi tuleviin toimenpiteisiin.

Headextra on luotettava kumppani, jolla on kyky löytää olennainen.

Janne Savelainen

Janne Savelainen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Lahti Energia Oy / CEO
Napapiirin Energia ja Vesi Oy / CEO

Asiakkaasta tehtiin helpolla tavalla uuden asian asiantuntija.

Minkälaista meidän kanssamme on työskennellä?

Headextran Pekan ja Sannan kanssa työskennellessä ajatukset saavat vauhtia huomaamatta. He ymmärsivät todellisen tiedontarpeen johtamieni liiketoimintojen silloisessa kehitysvaiheessa juuri oikein.

Missä olemme erityisen hyviä?

Kahdesti olen ollut tilanteessa, jossa olen johtamisen tueksi tarvinnut nopeasti selkeän tilannekuvan minulle uusista ja vieraista aihealueista. Vaikka aihealueet ovat olleet Headextrallekin uusia, sain kahdesti todella hyvän raportin tarpeeseeni.

Lue lisää

Miten eroamme muista käyttämistänne yhteistyökumppaneista?

Headextran kanssa keskustelimme toimeksiannon rajaukset ja tavoitteet selkeiksi, vaikken aluksi itsekään tiennyt, minkälaisen raportin oikeastaan halusin.

Asiakkaan asiantuntemattomuutta ei rahastettu vaan asiakkaasta tehtiin helpolla tavalla uuden asian asiantuntija.

Minkälaisia tuloksia meidän kanssamme on syntynyt

Kahdesti olen miettinyt uuden liiketoiminnan aloittamista itselleni vieraiden teemojen parissa. Molemmilla kerroilla Headextran syvällinen työskentelytapa tuotti todella selkeän raportin juuri oikeaan tarpeeseen.

Janne Savelainen

Janne Savelainen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Lahti Energia Oy / CEO
Napapiirin Energia ja Vesi Oy / CEO

Raimo Lehtinen

Raimo Lehtinen

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Peikko Group Oyj / Sales and Marketing Director
Normaali Oy / CEO

Pekan ja Sannan tuottaman aineiston avulla pystyimme mm. luomaan ja jalkauttamaan yrityksen haastavan kasvustrategian menestyksellisesti.

Minkälaista meidän kanssamme on työskennellä?

Yhteistyö Pekan ja Sannan kanssa on mutkatonta. He kuuntelevat meidän tarpeita asiakkaana ja laittavat itsensä peliin uusien haasteiden kanssa.

Missä olemme erityisen hyviä?

Pekan ja Sannan eritysiossaminen on ulkopuolisen näkemyksen tuottaminen asikashaastatteluiden kautta.

Asiakkaat kertovat Pekalle ja Sannalle haastatteluissa enemmän kun itse olisimme saanneet irti. Lisäksi Pekka on etevä yrityksen numeerisen data murskaamisessa ja Sanna osaa terävästi kiteyttää ja tuottaa analyysiä datan pohjalta.

Lue lisää

Miten eroamme muista käyttämistänne yhteistyökumppaneista?

Pekka ja Sanna tekevät itse lupaamansa työn. Toisin kuin isoissa konsulttitaloissa,  joissa työn myy uein eri taho kuin se, joka vastaa toteutuksesta.

Minkälaisia tuloksia meidän kanssamme on syntynyt

Pekan ja Sannan tuottaman aineiston avulla pystyimme mm. luomaan ja jalkauttamaan yrityksen haastavan kasvustrategian menestyksellisesti.

Esa Rusila

Esa Rusila

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Peikko Finland Oy / Managing Director

Asiakastarpeisiin ja asiakasarvoon liittyvien hankkeiden lisäksi pidän Sannan ja Pekan vahvuutena myös erilaisten liiketoiminnan kehityshankkeiden fasilitointia.

Minkälaista meidän kanssamme on työskennellä?

Kokemukseni Headextrasta on tosi positiivinen. Sanna ja Pekka pääsivät nopeasti kärryille meidän liiketoiminnasta ja pitkä yhteistyösuhde on entisestään syventänyt tätä ymmärrystä.

Missä olemme erityisen hyviä?

Sanna ja Pekka ovat mielestäni erittäin hyviä paitsi haastattelemaan meidän asiakkaitamme myös tarjoilemaan näiden haastatteluiden perusteella pureskellun ja tiiviin näkemyksen ja meidän kannaltamme relevantteja näkökulmia.

Lue lisää

He tuovat myös rohkeasti esille omia ajatuksiaan, mitä pidän arvokkaana – on enemmän ideoita, mihin tarttua. Asiakastarpeisiin ja asiakasarvoon liittyvien hankkeiden lisäksi pidän Sannan ja Pekan vahvuutena myös erilaisten liiketoiminnan kehityshankkeiden fasilitointia.

Miten eroamme muista käyttämistänne yhteistyökumppaneista?

Sannan ja Pekan kanssa työskentely on joustavampaa kuin ison konsulttitalon kanssa: Aikataulut sovitaan aina meidän tarpeittemme mukaan ja ne pitävät.

Minkälaisia tuloksia meidän kanssamme on syntynyt

Olemme tehneet Sanna ja Pekan kanssa keskenään hyvin erilaisia hankkeita. Asiakkaana minua tietysti ilahduttaa se, että työt ovat aina johtaneet sovittuun lopputulokseen.

Esa Rusila

Esa Rusila

Positiot, joissa toiminut ollessaan asiakkaamme:

Peikko Finland Oy / Managing Director

Esimerkkejä asiakkaistamme

Headextra Oy

Laurinmäenkuja 4 C 29
00440 HELSINKI

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää