Uutta vauhtia kasvuun!

Laajasta osaamisestamme muodostuva palvelukokonaisuus tuo uutta vääntöä liiketoimintasi kasvu- ja kehityshankkeisiin

B2B asiakastarve

Todellinen lisäarvopotentiaali piilee B2B asiakkaittesi liiketoiminnan menestystekijöiden ymmärtämisessä ja tukemisessa.

Lue lisää

Tuote- ja palveluideoiden testaus

Kokemuksemme mukaan B2B yritysten innovoimien uusien tuotteiden ja palveluiden arvoelementit asiakkaalle saattavat poiketa merkittävästikin siitä, mitä yritys on itse alustavasti ajatellut. Uusia tuote- ja palveluideoita kannattaakin mielestämme testata jo varhaisessa vaiheessa asiakasrajapinnassa, jotta uusille tuotteille ja palveluille saadaan parempi osumatarkkuus ja ne kyetään tuomaan markkinoille nopeammin. Samalla kertyy arvokasta tietoa asiakkaan liiketoimintalähtöisiä tarpeista, nykyvaihtoehdoista tarpeiden tyydyttämiseen sekä hinnoittelun raameista.

Tuote- ja palveluideoiden testaus

Kokemuksemme mukaan B2B yritysten innovoimien uusien tuotteiden ja palveluiden arvoelementit asiakkaalle saattavat poiketa merkittävästikin siitä, mitä yritys on itse alustavasti ajatellut. Uusia tuote- ja palveluideoita kannattaakin mielestämme testata jo varhaisessa vaiheessa asiakasrajapinnassa, jotta uusille tuotteille ja palveluille saadaan parempi osumatarkkuus ja ne kyetään tuomaan markkinoille nopeammin. Samalla kertyy arvokasta tietoa asiakkaan liiketoimintalähtöisiä tarpeista, nykyvaihtoehdoista tarpeiden tyydyttämiseen sekä hinnoittelun raameista.

Strategiaprosessin suunnittelu ja fasilitointi

Yrityksen on hyvä aina silloin tällöin koettaa puristaa henkilöstöstä kaikki sinne kertynyt kokemus ja näkemys irti ja  hakea yhdessä tulevaisuuden painopistealueita ja avaintoimenpiteitä.  Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun mukana on taho, joka ottaa tämän vaativan prosessin haltuun. Usein tarvitaan:

  • Yhteinen tietopohja, jonka pohjalta lähdetään liikkeelle
  • Hyvin suunnitellut työpajat, joiden avulla saadaan ihmisten kokemuksesta ja näkemyksestä kaikki strukturoidusti irti rajallisessa ajassa
  • Työkalut, joilla saadaan tarvittavat päätökset ja priorisoinnit aikaan
  • Dokumentaatio, jolla prosessin tulokset voidaan ymmärrettävästi kommunikoida kaikille

Meillä on tästä kokemusta ja voimme räätälöidä juuri teidän tilanteeseenne sopivan prosessin niin laajuudeltaan kuin sisällöltäänkin. Onnistunut strategiaprosessi on aidosti yhteinen kokemus, joka paitsi tuottaa hyviä tuloksia paperilla, auttaa myös toimeenpanossa henkilöstön varhaisen sitoutumisen myötä.

Ongelmanratkaisu

Aina yhteistyö organisaatiossa ei suju parhaalla mahdollisella tavalla ja jonkin organisaatioyksikön toiminta saattaa aiheuttaa erityistä kitkaa ja siten kehityspaineita.

Me autamme luomalla selkeän kuvan haasteista eri tahojen näkökulmasta ja tunnistamalla haasteiden juurisyyt, joiden perusteella ehdotamme konreettisia ratkaisumalleja.

Ongelmanratkaisu

Aina yhteistyö organisaatiossa ei suju parhaalla mahdollisella tavalla ja jonkin organisaatioyksikön toiminta saattaa aiheuttaa erityistä kitkaa ja siten kehityspaineita.

Me autamme luomalla selkeän kuvan haasteista eri tahojen näkökulmasta ja tunnistamalla haasteiden juurisyyt, joiden perusteella ehdotamme konreettisia ratkaisumalleja.

Markkina-analyysit

Yrityksen kasvutavoitteiden toteuttaminen edellyttää usein laajentumista uusille markkinoille, tuote- /palvelualueille tai uusiin asiakaskuntiin. Tällöin päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa tuntemattomista vesistä. Me olemme velhoja kaivamaan tietoa markkinoista, joista ei ole valmista tietoa, esim.

  • Markkinan koko ja kasvu
  • Keskeiset toimijat
  • Kilpailutilanne
  • Hintataso
  • Uhat ja mahdollisuudet

Liiketoiminta-analyysit

Me murskaamme numerot ja selvitämme missä mennään liiketoiminnan osalta (esim. asiakas- ja tuotekannattavuus, palveluiden kannattavuus, eri markkinoitten kannattavuus)
Täydennämme numeerisen tiedon yrityksen sisäisten haastatteluiden kautta saatavalla laadullisella tiedolla.

Läpinäkyvyys ja hyvin tehty pohjatyö luovat yhteisen tietopohjan ja mahdollistavat liiketoiminnan kehitystyön, joka ei pohjaudu pelkkään mutu-tuntumaan.

Liiketoiminta-analyysit

Me murskaamme numerot ja selvitämme missä mennään liiketoiminnan osalta (esim. asiakas- ja tuotekannattavuus, palveluiden kannattavuus, eri markkinoitten kannattavuus)
Täydennämme numeerisen tiedon yrityksen sisäisten haastatteluiden kautta saatavalla laadullisella tiedolla.

Läpinäkyvyys ja hyvin tehty pohjatyö luovat yhteisen tietopohjan ja mahdollistavat liiketoiminnan kehitystyön, joka ei pohjaudu pelkkään mutu-tuntumaan.

Pekan ja Sannan tuottaman aineiston avulla pystyimme mm. luomaan ja jalkauttamaan yrityksen haastavan kasvustrategian menestyksellisesti.

Raimo Lehtinen
Sales and Marketing Director / Peikko Group Oyj

2019-05-06T11:48:35+03:00

Raimo Lehtinen
Sales and Marketing Director / Peikko Group Oyj

Headextra on luotettava kumppani, jolla on kyky löytää olennainen.

Topi Paananen
CEO / Peikko Group Oyj

2019-05-06T11:51:23+03:00

Topi Paananen
CEO / Peikko Group Oyj

Asiakastarpeisiin ja asiakasarvoon liittyvien hankkeiden lisäksi pidän Sannan ja Pekan vahvuutena myös erilaisten liiketoiminnan kehityshankkeiden fasilitointia.

Esa Rusila
Managing Director / Peikko Finland Oy

2019-05-06T11:52:12+03:00

Esa Rusila
Managing Director / Peikko Finland Oy

Asiakkaasta tehtiin helpolla tavalla uuden asian asiantuntija.

Janne Savelainen
CEO / Lahti Energia Oy

2019-05-06T11:53:03+03:00

Janne Savelainen
CEO / Lahti Energia Oy

Sanna ja Pekka pyrkivät aina ylittämään asiakkaan odotukset luomalla uutta arvoa asiakkaalle.

Heikki Leppänen
KONE Oyj / EVP New Equipment Business

2019-05-06T11:55:05+03:00

Heikki Leppänen
KONE Oyj / EVP New Equipment Business

Kaikki projektit Headextran kanssa ovat olleet onnistuneita!

Matti Hyytiäinen
CEO / PKC Oyj

2019-05-06T11:46:40+03:00

Matti Hyytiäinen
CEO / PKC Oyj

Headextra Oy

Laurinmäenkuja 4 C 29
00440 HELSINKI

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää